ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Rozproszone bazy danych – 1 Replikacja danych
 2. Plan laboratorium
 3. Dostęp do zdalnej bazy danych
 4. Definiowanie łącznika
 5. Przykłady wykorzystania łącznika
 6. Informacje słownikowe
 7. Standardowa replikacja danych
 8. Migawka
 9. Definicja migawki
 10. Tworzenie migawki
 11. Klauzula BUILD
 12. Klauzula REFRESH
 13. Klauzula START WITH
 14. Klauzula NEXT
 15. Odświeżanie "ręczne" (1)
 16. Odświeżanie "ręczne" (2)
 17. Klauzula WITH (1)
 18. Klauzula WITH (2)
 19. Klauzula AS
 20. Migawka prosta
 21. Migawka złożona
 22. Tworzenie migawki - przykład (1)
 23. Tworzenie migawki - przykład (2)
 24. Odświeżanie przyrostowe (1)
 25. Odświeżanie przyrostowe (2)
 26. Odświeżanie przyrostowe migawki złożonej (1)
 27. Odświeżanie przyrostowe migawki złożonej - przykład
 28. Dziennik migawki
 29. Tworzenie dziennika
 30. Tworzenie dziennika - przykład
 31. Modyfikowanie migawki
 32. Modyfikowanie dziennika migawki
 33. Usuwanie migawki i jej dziennika
 34. Informacje o migawkach
 35. Informacje o migawkach cd.
 36. Informacje o migawkach cd.
 37. Informacje o dziennikach migawek
 38. Informacje o dziennikach migawek (cd)
 39. Informacje o odświeżaniu migawek
 40. Grupa odświeżania
 41. Tworzenie grupy odświeżania
 42. Tworzenie grupy odświeżania - przykład
 43. Dodanie migawki do grupy
 44. Usunięcie migawki z grupy
 45. "Ręczne" odświeżanie grupy
 46. Usunięcie grupy
 47. Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (1)
 48. Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (2)
 49. Informacje na temat migawek w grupie odświeżania
 50. Środowisko do ćwiczeń
 51. Ćwiczenie 1 - łączniki bazy danych (1)
 52. Ćwiczenie 1 - łączniki bazy danych (2)
 53. Ćwiczenie 2 - migawki (1)
 54. Ćwiczenie 2 - migawki (2)
 55. Ćwiczenie 3 - grupy odświeżania (1)
 56. Ćwiczenie 4 - perspektywy słownikowe