ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje o migawkach cd.

Informacje o migawkach cd.


TYPE - określa sposób odświeżania i może przyjąć jedną z czterech wartości: FAST , FORCE , COMPLETE , NEVER ;

NEXT - wartość wyspecyfikowana w klauzuli next;

START_WITH - wartość wyspecyfikowana w klauzuli start with;

REFRESH_GROUP - numer grupy odświeżania, do której należy migawka;

QUERY - tekst zapytania (klauzula select ) definiującego migawkę;

REFRESH_MODE - przyjmuje jedną z trzech wartości: PERIODIC — jeśli wyspecyfikowano zarówno klauzulę start with, jak i next; COMMIT — jeśli wyspecyfikowano klauzulę on commit; NEVER — jeśli wyspecyfikowano klauzulę never refresh, DEMAND — w pozostałych przypadkach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>