ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd35

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje o migawkach cd.

Informacje o migawkach cd.


NAME - nazwa migawki;

TABLE_NAME - nazwa tabeli implementującej migawkę;

MASTER - nazwa tabeli źródłowej migawki; w przypadku gdy migawka posiada kilka tabel źródłowych, jako wartość MASTER pojawia się nazwa tej tabeli, którą wymieniono jako ostatnią w klauzuli from zapytania definiującego migawkę;

MASTER_LINK - nazwa łącznika bazy danych, wykorzystywanego do zrealizowania dostępu do ostatniej tabeli wymienionej w klauzuli from zapytania definiującego migawkę;

UPDATABLE - przyjmuje wartość YES dla migawki modyfikowalnej, w przeciwnym przypadku przyjmuje NO ; migawki modyfikowalne są wykorzystywane w tzw. zaawansowanej opcji replikacji;

REFRESH_METHOD - określa sposób identyfikacji rekordów migawki; przyjmuje wartość PRIMARY KEY dla migawki odświeżanej przyrostowo, zdefiniowanej z klauzulą with primary key ; przyjmuje wartość ROWID dla migawki odświeżanej przyrostowo, zdefiniowanej z klauzulą with rowid ;


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>