MIMINF:Strona główna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstęp

Niniejsza strona zawiera projekt nowego programu studiów informatyki na wydziale MIMUW. Potrzeba stworzenia nowego programu studiów wynikała nie tylko z okresowej konieczności uaktualnienia programu nauczania, typowej dla tak żywiołowo rozwijających się dziedzin jak informatyka. Główną przyczyną powstania tego programu jest przejście od pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich do obowiązującego w całej Europie systemu 3+2 (czyli trzy letnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich). Od roku akademickiego 2007/08 nasz wydział zobowiązany jest do wprowadzenia studiów realizowanych według nowego systemu.

Przygotowując ten program przyjęliśmy założenie, że absolwent etapu licencjackiego ma być w stanie rozpocząć pracę zaraz po ukończeniu studiów. Przyjęliśmy również, że profil absolwenta tych studiów to bardzo dobry programista. Wymagało to znacznego przeprojektowania dotychczasowej siatki zajęć, tak by wszystkie przedmioty niezbędne do pracy zawodowej w charakterze programisty znalazły się w programie studiów licencjackich. Oczywiście jednocześnie zakładamy, że etap licencjacki ma spełniać druga rolę: przygotowywać do informatycznych studiów na etapie magisterskim.

Przedstawiony tu program składa się z siatek (planów) zajęć dla poszczególnych lat oraz z sylabusów wszystkich przedmiotów kursowych (czyli obowiązkowych) i niektórych przedmiotów obieralnych. Przedmioty obieralne są przedmiotami, które studenci muszą wprawdzie zaliczyć w ściśle określonych siatką swojego planu semestrach, mogą natomiast sam przedmiot wybrać z puli przedmiotów oferowanych przez wydział. Przy czym na etapie studiów licencjackich oferta przedmiotów obieralnych jest zawężona w stosunku do oferty na etapie magisterskim.

Przyjęliśmy również założenie, że każde seminarium magisterskie wskazuje co roku 3 przedmioty z puli przedmiotów obieralnych, które muszą być zaliczone przez wszystkich uczestników tego seminarium. Lista tych przedmiotów nie musi być taka sama co roku (choć przewidujemy, że zmiany będą się zdarzać rzadko). W przypadku wskazania przedmiotu obieralnego jako obowiązkowego na danym seminarium, zobowiązujemy się, że ten przedmiot będzie prowadzony przez co najmniej dwa lata. Pozwoli to studentom zaplanować sobie, które z tych przedmiotów obieralnych zaliczą na którym roku swoich studiów.

Innym elementem zwiększającym elastyczność nowego programu studiów są przedmioty Języki i narzędzia programowania. Celem tych przedmiotów jest pokazanie i nauczenie narzędzi wykorzystywanych bądź przydatnych na zajęciach z innych przedmiotów. Program studiów nie precyzuje jakie są to narzędzia, dzięki czemu ich ofertę można modyfikować z roku na rok, tak by jak najlepiej dostosować ją do zmieniających się potrzeb. Planujemy zaoferowanie większej liczby takich przedmiotów niż jest wymagane do zaliczenia przez studentów, tak by studenci mogli wybrać te narzędzia, które ich najbardziej interesują.

Nowe siatki przedmiotów

MIMINF:Siatki


Alfabetyczna lista przedmiotów obowiązkowych

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Geometria z algebrą liniową
 3. Analiza matematyczna 1
 4. Analiza matematyczna 2
 5. Aplikacje WWW
 6. Architektura komputerów i sieci
 7. Bazy danych
 8. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 9. Indywidualny projekt programistyczny
 10. Inżynieria oprogramowania
 11. Języki, automaty i obliczenia
 12. Logika dla informatyków
 13. Matematyka dyskretna
 14. Metody numeryczne
 15. Metody realizacji języków programowania
 16. Języki i paradygmaty programowania
 17. Podstawy matematyki
 18. Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 19. Programowanie obiektowe
 20. Programowanie współbieżne i rozproszone
 21. Projekt zespołowy 1
 22. Projekt zespołowy 2
 23. Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka (UW)
 24. Semantyka i weryfikacja programów
 25. Sieci komputerowe
 26. Systemy operacyjne
 27. Wstęp do programowania (potok funkcyjny)
 28. Wstęp do programowania (potok imperatywny)
 29. Złożoność obliczeniowa

Alfabetyczna lista stałych przedmiotów obieralnych

 1. Algorytmika
 2. Algorytmy tekstowe
 3. Kompresja danych - wprowadzenie
 4. Programowanie w logice
 5. Systemy uczące się
 6. Sztuczna inteligencja i systemy doradcze
 7. Teoria informacji
 8. Weryfikacja wspomagana komputerowo
 9. Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych
 10. Wstęp do biologii obliczeniowej
 11. Zaawansowane bazy danych
 12. Zaawansowane systemy operacyjne