Strona główna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacja dla wykładowców i studentów

Mogą Państwo swobodnie korzystać z dostępnych tutaj materiałów podczas zajęć. Prosimy jedynie o powołanie się na nasz adres (http://wazniak.mimuw.edu.pl/).

Pierwszy stopień

  1. Wstęp do programowania
  2. Analiza matematyczna 1
  3. Algebra liniowa z geometrią analityczną
  4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
  5. Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka (UW)
  6. Matematyka dyskretna 1
  7. Algorytmy i struktury danych
  8. Metody numeryczne
  9. Architektura systemów komputerowych
  10. Programowanie niskopoziomowe
  11. Systemy operacyjne
  12. Sieci komputerowe
  13. Aplikacje WWW
  14. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  15. Programowanie obiektowe
  16. Paradygmaty programowania
  17. Grafika komputerowa i wizualizacja
  18. Bazy danych
  19. Inżynieria oprogramowania
  20. Systemy wbudowane
  21. Problemy społeczne i zawodowe informatyki
  22. Projekt zespołowy
  23. Język angielski 1
  24. Język angielski 2
  25. Język angielski 3
  26. Język angielski 4
  27. Logika i teoria mnogości
  28. Środowisko programisty
  29. Metody programowania
  30. Języki, automaty i obliczenia
  31. Podstawy fizyki
  32. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  33. Układy elektroniczne i technika pomiarowa
  34. Technika cyfrowa
  35. Przetwarzanie sygnałów
  36. Techniki transmisji sygnałów
  37. Laboratorium wirtualne 1
  38. Laboratorium wirtualne 2
  39. Sztuczna inteligencja
  40. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  41. Podstawy kompilatorów

Drugi stopień

  1. Analiza matematyczna 2
  2. Matematyka dyskretna 2
  3. Metody realizacji języków programowania
  4. Złożoność obliczeniowa
  5. Logika dla informatyków
  6. Programowanie współbieżne i rozproszone
  7. Metody optymalizacji
  8. Zaawansowane systemy baz danych
  9. Zaawansowana inżynieria oprogramowania
  10. Systemy rozproszone
  11. Przetwarzanie rozproszone
  12. CAD w grafice inżynierskiej
  13. Semantyka i weryfikacja programów
  14. Zaawansowane projektowanie obiektowe
  15. Teoria kategorii dla informatyków
  16. Zaawansowane aplikacje internetowe
  17. Eksploracja danych
  18. Programowanie funkcyjne
  19. Zaawansowane algorytmy i struktury danych
  20. Teoria informacji
  21. Systemy mobilne
  22. Zaawansowane C++

Materiały dodatkowe

  1. Wstęp do programowania w języku C

Programy nauczania

  1. Siatka 6-semestralnych studiów licencjackich
  2. Siatka 7-semestralnych studiów inżynierskich
  3. Siatka 8-semestralnych studiów inżynierskich
  4. Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil nietechniczny)
  5. Siatka 3-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)
  6. Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)

W przedstawionych tu siatkach oprócz konkretnie wskazanych przedmiotów występują też przedmioty fakultatywne i monograficzne. Ich obecność jest niezbędna dla zindywidualizowania toku studiów i lepszego dopasowania go do zainteresowań poszczególnych studentów. Podział na przedmioty monograficzne i fakultatywne dotyczy głównie sposobu ich realizacji przez uczelnie. Przedmioty fakultatywne to przedmioty stale (co roku) dostępne w ofercie uczelni, a więc student planujący swoją edukację może założyć, że jeśli w danym roku z jakiś powodów nie będzie mógł wybrać interesującego go przedmiotu fakultatywnego, to będzie mógł to zrobić w roku przyszłym. Przedmioty monograficzne nie dają takiej gwarancji, na przykład mogą być oferowane tylko w jednym roku. Wśród przedmiotów fakultatywnych i monograficznych może się znaleźć każdy przedmiot z listy poniżej, który nie jest uwzględniony w siatce zajęć.

W siatkach zajęć nie zamieszczono przedmiotów ogólnych: języka obcego, wychowania fizycznego i przedmiotów poza-dziedzinowych. Organizację tych zajęć pozostawia się w gestii uczelni organizującej studia (oczywiście przy zachowaniu obowiązujących standardów nauczania). W szczególności uczelnia może zwalniać studentów posiadających odpowiednie certyfikaty z zajęć języka obcego. Również organizacja obowiązkowych praktyk studenckich pozostaje w gestii uczelni, sugerujemy jedynie, żeby połączyć je z Projektem zespołowym.

Propozycja planu organizacyjnego studiów