Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

wykład (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień pracy kierowniczej ze wskazaniem umiejętności niezbędnych do nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Oczekuje się, że po zakończeniu wykładu student będzie wiedział, w jaki sposób nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces kierownika oraz jak to realizować w praktyce, zarówno w perspektywie własnej roli kierowniczej, jak i w strukturze i kulturze organizacji. Służy temu poznanie problematyki motywowania, przywództwa i doskonalenia umiejętności niezbędnych w budowaniu zespołu.

Jaką wiedzę powinien posiadać uczestnik wykładu

Wcześniejsze uczestnictwo w wykładach/ćwiczeniach z zakresu socjologii w ramach programu własnych studiów będzie sprzyjało nauce, nie jest jednak wymogiem koniecznym.

Sylabus

Autorzy

 • Izabela Stawowa — Politechnika Warszawska
 • Katarzyna Górniak — Politechnika Warszawska
 • Natalia Biedugnis — Politechnika Warszawska

Zawartość

 • Zachowania organizacyjne
 • Umiejętności interpersonalne niezbędne w zarządzaniu potencjałem społecznym organizacji
 • Komunikacja
 • Motywacja w teorii i praktyce
 • Przywództwo: przegląd teorii i praktyczne implikacje
 • Działania związane z zarządzaniem potencjałem społecznym organizacji

Literatura

 • A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. VIII: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, rozdz. IX: Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.
 • P. Makin, C. Cooper, Ch.Cox, Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • T. Witkowski (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000.
 • Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Przywództwo, Wydawnictwo Helion, 2005.
 • S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
 • P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa 2000

Moduły