ZZL literatura

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Literatura wykorzystana do opracowania podręcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • Balbin R.M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 • Barron-Tieger B., Tieger P.D., Rób to, do czego jesteś stworzony, Wydawnictwo Studio Emka
 • Bernstein A.J., Rozen S.C., Trudni współpracownicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 • Braun J., Puzzle osobowości, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl – aktualnie www.nf.pl
 • Brown R., Procesy grupowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
 • Ciołek A., M. Kosewski M., Kontinuum Assessment Center – od Selection Center do Development Center, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Cooper R., Sawaf A., EQ. Inteligencja emocjonalne w organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000
 • Co dziś motywuje polskich menedżerów? – debata redakcyjna, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006
 • Covey S., Siedem nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996
 • Drozda Ł., Berebda Ratajczyk K., Rekrutacja zewnętrzna czy wewnętrzna, czyli co tracimy a co możemy zyskać obierając strategię doboru kadr, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Drucker P., Jak zarządzać samym sobą, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006
 • Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999
 • Global Business Nr 17 (107) - 2001 r. i Nr 13 (103) – 2001 Canadian International Management Institute - nowości światowej literatury biznesu w syntetycznych opracowaniach dostępne na stronie www.kiz.pl
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997
 • Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • Grzesiuk L. i in. Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997
 • Guryn H., Portret Polaka pracującego – wnioski z badania PKPP Lewiatan oraz analizy IBM, Personel i Zarządzanie nr 8 (107), 2006
 • Herzberg F., Raz jeszcze o motywowaniu pracowników, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006
 • Hogan K., Sztuka porozumiewania, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2001
 • Jarmuż S., Zastosowanie modelu „Wielkiej piątki” w doborze i ocenie personelu [w:] T. *Witkowski (red) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000
 • Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, Poznań 1999
 • Johnson R., Doskonała praca zespołowa, Rebis, Poznań 1999
 • Kalkstein J., Tyma M., Rozmowa oceniająca, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Arthur Andersen i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Kirkpatrick D.L., Ocena efektywności szkoleń, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001
 • Komunikacja kryzysowa, artykuł zamieszczony na stronie www.trenerzy.pl
 • Kuczkowska J., Milczarek D., Przewodnik Dyrektora Personalnego, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Kurda W., Nie ma rozwoju firmy bez rozwoju kadr, Personel i Zarządzanie, nr 2, 2006
 • Kotarska D., Co i jak oceniać, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wydanie V zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Kożusznik B., Jezierski T., Psychologia doskonalenia zespołów. Wybrane zagadnienia, Katowice 1984
 • Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002
 • Krokowski M., Rydzewski P., Zarządzanie emocjami, Imperia, Łódź 2002
 • Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2000
 • Król-Fijewska M., Trening Asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993
 • Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999
 • Maciejewska M., Iskierka-Kasperek E., Motywowanie pozapłacowe w czasie dekoniunktury jako szansa na sukces w przyszłości, Personel i Zarządzanie, nr 2, 2003
 • Majewska-Opiełka I., Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998
 • Makin P., Cooper G., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999
 • Mądry J., Niemczyk A., Szczepanik R., Motywują nas ludzie nie systemy, Personel i Zarządzanie, nr 6 (183), 2005
 • Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2000
 • Motywacja nie jedno ma imię – wypowiedzi szefów firm i menedżerów, Harvard Business Review Polska, nr 7/8, 2006
 • Oleksyn T., Quo vadis HRM, Personel, nr 17, 2001
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 • Peters T., B!znes Od nowa!, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005
 • Piotrowska A., Zachowania organizacyjne - opracowanie w formie maszynopisu do zajęć w ramach MBA w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego
 • Przywództwo, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Helion, 2005
 • Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975
 • Rimmer A., Trzy modele oceny – wyzwania nowej gospodarki, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998
 • Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1987
 • Sidor Rządkowska M., Efektywne motywowanie pracowników – zasady ogólne, Motywowanie Wynagradzanie, Nagradzanie, Grupa wydawnicza INFOR sp. z o.o., Warszawa 2004
 • Skibiński A., Kwestionariusz MAPP, czyli motywacyjna analiza potencjału osobowego, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl, aktualnie www.nf.pl
 • Skorupska-Górska J., Test na służbie firmy – jak optymalnie korzystać z metod testowych”, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl
 • Stoner J. i in., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998
 • Szczepanik R., Budowanie zespołu, One Press, Warszawa 2002
 • Szóstak A., Psychologiczne problemy w ocenie pracowników, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl
 • Tease A., Język ciała - jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1992
 • Torecki P., Kwestionariusz rekrutacyjny stosowany w metodzie biograficznej, artykuł był dostępny na stronie www.kadry.info.pl aktualnie www.nf.pl
 • Townend A., Jak doskonalić asertywność, praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów, Zysk i S-ka,1996
 • Wach S. (opracowanie), Motywowanie – nauka na błędach, debata praktyków zarządzania personelem, Personel i Zarządzanie, nr 7 (196), 2006
 • Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998