Układy elektroniczne i technika pomiarowa

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.

Sylabus

Autorzy

 • Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska
 • Tomasz Winek — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Analiza matematyczna
 • Wstęp do programowania

Zawartość

 • Sprzężenie zwrotne
 • Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy
 • Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych
 • Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych
 • Układy zasilające
 • Regulatory elektroniczne
 • Wprowadzenie do techniki pomiarowej
 • Przetwarzanie wielkości elektrycznych
 • Podstawowe techniki pomiaru wielkości elektrycznych
 • Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu
 • Metody i przyrządy do analizy sygnałów
 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych

Literatura

 • M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW.
 • J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Król, J. Mroczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wyd. Nakom.
 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Czajewski, Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PW.
 • A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • W. Winiecki, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PW.

Moduły