Programowanie niskopoziomowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

wykład (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami programowania asemblerowego i hybrydowego oraz z narzędziami do tego służącymi. Treść wykładu obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne, w tym opis środowiska pracy programu, zapoznanie z oprogramowaniem narzędziowym (asembler, kompilator C, konsolidator) oraz zasady programowania asemblerowego i hybrydowego. Zajęcia projektowe mają na celu stworzenie przez studenta kilku programów asemblerowych i hybrydowych i praktyczne zapoznanie z zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu.

Sylabus

Autor

 • Grzegorz Mazur — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Programowanie w języku C
 • Architektura komputerów (może być równolegle)

Zawartość

 • Wprowadzenie mdash; zastosowanie programowania asemblerowego i hybrydowego, środowisko pracy programu w systemie operacyjnym i bez niego.
 • Proces tworzenia programu — kompilacja, łączenie. Oprogramowanie narzędziowe — kompilator, asembler, konsolidator. Biblioteki. Tworzenie programu wielomodułowego.
 • Programowanie asemblerowe w środowisku systemu operacyjnego — sekcje, deklaracje danych, ładowanie i start programu, korzystanie z funkcji systemowych.
 • Wywoływanie procedur. Konwencje wołania. Standardy ABI — analiza kilku wybranych konwencji dla procesorów RISC (MIPS, ARM) i CISC (x86, AMD64). Tworzenie oprogramowania hybrydowego.
 • Techniki programowania asemblerowego. Metody optymalizacji kodu możliwe do realizacji wyłącznie na poziomie asemblera. Błędy i złe nawyki w programowaniu asemblerowym.
 • Wprowadzenie do programowania jednostek wektorowych.

Literatura

 • J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD
 • Specyfikacje Application Binary Interface


Moduły

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Proces tworzenia programu
 3. Programowanie asemblerowe w środowisku systemu operacyjnego
 4. Programowanie hybrydowe
 5. Techniki programowania asemblerowego
 6. Programowanie jednostek wektorowych