CAD w grafice inżynierskiej

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych i elektromechanicznych. Dla inżyniera zagadnienia te mają niezwykle istotne znaczenie. Umożliwiają dialog między twórcą konstrukcji technicznych a jej wykonawcą. Przedmiot umożliwi poznanie zagadnień odwzorowań obiektów technicznych na płaszczyźnie. Studenci zapoznają się również z komputerowymi narzędziami niezbędnymi do realizacji w/ w celów.

Sylabus

Autor

 • Janusz Mazur

Wymagania wstępne

 • Podstawy geometrii

Zawartość

Wykład

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia teorii odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie.
 • Podstawy odwzorowań, w szczególności tych elementów, związanych z prostokątnymi rzutami Monge'a
 • Rzuty aksonometryczne brył przestrzennych. Podstawy graficznego odwzorowania konstrukcji.
 • Zapis graficzny postaci konstrukcyjnej i zapis układu wymiarów.
 • Zapis konstrukcji typowych połączeń.
 • Komputerowy zapis cech konstrukcyjnych.
 • Podstawowe zasady komputerowego zapisu geometrycznych cech konstrukcyjnych.
 • Zastosowanie programu graficznego AutoCAD w grafice inżynierskiej
 • Modelowanie brył przestrzennych przy użyciu komputerowego programu graficznego
 • Podstawowe obiekty AutoCAD-a, ich cechy i właściwości
 • Modyfikacje tworzonych obiektów, zbiory wskazań i narzędzia edycyjne AutoCAD-a
 • Narzędzia precyzyjnego rysowania i uchwyty
 • Tworzenie i edycja obiektów tekstowych w AutoCAD-zie
 • Tworzenie warstw i zarządzanie nimi
 • Centrum danych projektowych i palety
 • Tworzenie tabel i szablonów
 • Zasady tworzenia i edytowania układów wymiarów
 • Podstawy modelowania i modyfikacji obiektów w przestrzeni 3D

Ćwiczenia

 • Zapis konstrukcji o niewielkim stopniu uszczegółowienia wraz z zapisem układu wymiarów (projekt rysunku wykonawczego modelu)
 • Zapis konstrukcji o większym stopniu uszczegółowienia z zastosowaniem przekrojów prostych i złożonych, kładów, widoków i uproszczeń rysunkowych
 • Zapis konstrukcji przy pomocy rzutów aksonometrycznych
 • Połączenia rozłączne i nierozłączne.

Literatura

 • Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
 • Pikoń A. AutocCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.

Moduły

Ćwiczenia