Metody programowania

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem zajęć jest prezentacja technik programistycznych i struktur danych wykorzystywanych w programowaniu w małej i średniej skali.

Sylabus

Autor

 • Piotr Chrząstowski-Wachtel — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania

Zawartość

 • Rekurencja:
  • rekurencyjne wyrażanie pojęć
  • zastosowania i implementacja
  • dowodzenie poprawności procedur rekurencyjnych
 • Programowanie z nawrotami:
  • przeszukiwanie pełnej przestrzeni stanów
  • ucinanie rekursji
 • Metoda dziel i rządź:
  • metoda inkrementacyjna
  • podział binarny
 • Dynamiczne struktury danych:
  • typy wskaźnikowe
  • wskaźnikowa realizacja list
  • podstawowe operacje na listach
  • listy jednokierunkowe, dwukierunkowe i cykliczne
  • atrapy i strażnicy
 • Liniowe struktury danych: stosy i kolejki:
  • implementacja tablicowa i listowa
  • implementacja grafu za pomocą list sąsiedztwa
  • algorytmy DFS i BFS
 • Drzewa:
  • implementacja drzew dowolnego rzędu
  • drzewa binarne
  • obiegi drzew
  • konwersja wyrażeń z postaci infiksowej na prefiksową i postfiksową (ONP)
 • Programowanie zachłanne:
  • algorytm Huffmana
 • Metoda spamiętywania:
  • programowanie dynamiczne
  • problem plecakowy
  • optymalne mnożenie wielu macierzy

Literatura

 1. N.Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 2. T.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, Wprowadzenie do algorytmiki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 3. D.E.Knuth, Sztuka programowania komputerów tom 3, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Moduły

 1. (Ćwiczenia rekursja)
 2. Listy(Ćwiczenia:listy)
 3. Drzewa(Ćwiczenia:drzewa)
 4. Stosy i kolejki(Ćwiczenia:stosy i kolejki)
 5. (Ćwiczenia:programowanie zachłanne)
 6. (Ćwiczenia:programowanie dynamiczne)