Metody programowania / Ćwiczenia 6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadania z programowania dynamicznego.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__


Zadanie 1 (Odcinki)

Dana jest tablica A zawierająca posortowane rosnąco liczby rzeczywiste oznaczające współrzędne punktów na prostej. Oblicz maksymalną sumę długości rozłącznych odcinków (tzn. nie stykających się nawet końcami), które można otrzymać łącząc wybrane sąsiednie punkty. Nie ma obowiązku użycia wszystkich punktów i nie wolno zmieniać zawartości tablicy.

Wskazówka

Rozwiązanie

Rozwiązanie 2

Ćwiczenie

Zadanie 2 (Kwadrat)

Dana jest tablica A typu array[1..N,1..M] of integer. Oblicz rozmiar (długość boku) największego kwadratu w tej tablicy składającego się z samych zer.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 3 (Prostokąt)

Dana jest tablica A typu array[1..N,1..M] of integer. Oblicz maksymalne pole prostokąta składającego się z samych zer w tej tablicy.

Wskazówka 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie