Programowanie funkcyjne

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

wykład (30 godz.) + laboratorium (30 godz.)

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie programowania funkcyjnego – paradygmatu i stylu programowania, oraz towarzyszących mu technik programistycznych. Wykłady obejmują wprowadzenie do wybranego języka funkcyjnego (Ocaml) oraz podstawowe pojęcia i techniki programowania funkcyjnego. Ćwiczenia lub laboratoria obejmują praktyczną naukę programowania funkcyjnego, zwieńczoną realizacją średniej wielkości programu.Sylabus

Autor

 • Marcin Kubica

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Metody programowania
 • Logika i teoria mnogości

Zawartość

 • Charakterystyka paradygmatu funkcyjnego
 • Podstawowe konstrukcje wybranego funkcyjnego języka programowania
  • Przyrostowy tryb pracy
  • Wyrażenia
  • Definicje stałych
  • Definicje procedur
  • -abstrakcja
  • Procedury rekurencyjne
  • Definicje lokalne
  • Wyrażenia logiczne i wyrażenia warunkowe
 • Typy danych
  • Proste typy wbudowane
  • Wzorce i konstruktory
  • Produkty kartezjańskie
  • Listy
  • Deklaracje typów
  • Rekordy
  • Warianty
  • Aliasy we wzorcach
 • Wyjątki
  • Deklarowanie wyjątków i typ exn
  • Podnoszenie i przechwytywanie wyjątków
 • Proceudry wyższych rzędów
  • Typy procedur i polimorfizm
  • Przykłady procedur wyższych rzędów
  • Zastosowania procedur wyższych rzędów
  • Procedury wyższych rzędów i listy
 • Model obliczeń programów funkcyjnych (uproszczona semantyka operacyjna)
  • Środowiska i ramki
  • Semantyka definicji globalnych
  • Reprezentacja danych i procedur
  • Aplikacja procedur
  • Rekurencja ogonowa
  • Semantyka definicji lokalnych
  • Odśmiecanie
 • System typów dla fragmentu języka
  • Typy i schematy typów
  • Środowiska typujące
  • Podstawowe reguły typowania
  • Polimorfizm
  • Rekurencja
  • Wyjątki
  • Konstrukcje imperatywne i słabe zmienne typowe
 • Moduły i funktory
  • Struktury
  • Sygnatury i zależności między strukturami i sygnaturami
  • Funktory
  • Funktory wyższych rzędów
 • Konstrukcje imperatywne
  • Referencje
  • Tablice
  • Sekwencyjne złożenie instrukcji (;),
  • Pętle
  • Przykłady ilustrujące charakter programowania imperatywnego i jego połączenie z programowaniem funkcyjnym
 • Uleniwianie i spamiętywanie
  • Uleniwianie obliczeń
  • Technika spamiętywania
  • Kontynuacje
 • Strumienie
  • Paradygmat programowania strumieniowego
  • Implementacja strumieni
  • Przykłady strumieni
  • Operacje na strumieniach
  • Uwikłane definicje strumieni
  • Iteracje jako strumienie

Literatura

 • [AS] H. Abelson, G. J. Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych, WNT 2002.
 • [Reade] Ch. Reade, Elements of Functional Programming, Addison-Wesley, 1993.
 • [L] X. Leroy, The Objective Caml system, [1]
 • [ChMP] E. Chailloux, P. Manoury, B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, [2]
 • [Remy] D. Rémy, Using, Understanding and Unraveling the Ocaml Language, [3]

Moduły