Programowanie funkcyjne/Moduły/Ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Praca domowa

Ćwiczenie [Sygnatury]

Zdefiniuj sygnatury półgrupy i grupy.

Ćwiczenie [Składanie funkcji]

Zdefiniuj półgrupę składania funkcji.

Ćwiczenie [Iterowanie funkcji]

Rozszerz ją o -krotne złożenie funkcji ze sobą.

Ćwiczenia

Zdefiniuj sygnatury/struktury odpowiadające podanym poniżej pojęciom. Staraj się wykorzystać zdefiniowane wcześniej pojęcia:

  • pierścień
  • pierścień liczb całkowitych
  • pierścień liczb rzeczywistych
  • ciało
  • ciało liczb rzeczywistych
  • relacja binarna na elementach tego samego zbioru (np. relacja abstrakcji, porządek)
  • porządek z operacjami kresu górnego i dolnego
  • rozszerzenie relacji porządku liniowego o sortowanie
  • rozszerzenie relacji porządku liniowego o kolejkę priorytetową