Siatka 7-semestralnych studiów inżynierskich

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Analiza matematyczna
2. 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3. 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4. 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5. 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
6. 30 30 x 6 Logika i teoria mnogości
7. 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
8. 30 30 x 6 Metody programowania
9. 30 15 15 x 6 Układy elektroniczne i technika pomiarowa
10. 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
165 105 45 5 0 32 150 90 60 5 0 30 315 + 300 (egz/zal: 10/0)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
2. 45 15 x 6 Architektura systemów komputerowych
3. 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
4. 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
5. 30 30 x 6 Systemy operacyjne
6. 30 30 x 6 Bazy danych
7. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 1
8. 30 15 15 x 6 Przetwarzanie sygnałów
9. 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
10. 30 15 15 x 6 Techniki transmisji sygnałów
165 30 105 5 0 30 105 30 120 3 2 24 300 + 255 (egz/zal: 8/2)


Trzeci rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Sieci komputerowe
2. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 2
3. 15 15 x 3 Grafika komputerowa i wizualizacja
4. 30 30 x 6 Metody numeryczne
5. 30 30 x 6 Paradygmaty programowania
6. 30 30 x 6 Inżynieria oprogramowania
7. 30 30 x 6 Aplikacje WWW
8. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
9. 30 30 x 6 Systemy wbudowane
10. 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
11. 30 30 x Bezpieczeństwo systemów komputerowych
12. 30 30 x 6 Sztuczna inteligencja
135 0 180 5 1 30 180 0 150 5 1 26 315 + 330 (egz/zal: 10/2)


Czwarty rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
2. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
3. 90 x 3 Projekt zespołowy
4. 90 x 10 Seminarium dyplomowe
60 90 150 2 2 25 300 + 0 (egz/zal: 2/2)