Logika dla informatyków

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Wykład logiki dla informatyków na poziomie magisterskim. Oprócz przedstawienia klasycznych pojęć i wyników logiki matematycznej i teorii modeli, zawiera wykłady poświęcone działom logiki silnie powiązanym z teoretyczną informatyką.

Sylabus

Autorzy

 • Jerzy Tiuryn — Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Tyszkiewicz — Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Urzyczyn — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Logika i teoria mnogości
 • Automaty i obliczenia
 • Matematyka dyskretna
 • Bazy danych
 • Programowanie funkcyjne
 • Złożoność obliczeniowa

Zawartość

 • Rachunek zdań:
  • składnia formuł i semantyka zerojedynkowa
  • tautologie rachunku zdań
  • postać normalna formuł
 • Logika pierwszego rzędu - cz.1: definicje:
  • formuły, zmienne wolne i związane
  • spełnianie formul w strukturach relacyjnych, pojecie tautologii, wynikania semantycznego
  • podstawienie i jego sens semantyczny
 • Logika pierwszego rzędu - cz. 2: sposób użycia:
  • dyskusja ważnych tautologii logiki pierwszego rzędu
  • preneksowa postać normalna i jej zastosowania
  • logika formalna a zdania języka naturalnego
 • Logika pierwszego rzędu - cz. 3: ograniczenia:
  • nierozstrzygalność logiki pierwszego rzędu
  • elementarna równoważność struktur
  • gry Ehrenfeuchta-Fraïssé
 • Paradygmaty dowodzenia:
  • styl Hilberta
  • naturalna dedukcja
  • rachunek sekwentów
 • Twierdzenie o pełności dla rachunku zdań
 • Twierdzenie o pełności dla rachunku predykatów
 • Teoria modeli:
  • twierdzenie o zwartości i zastosowania
  • twierdzenie Skolema-Löwenheima, niestandardowy model arytmetyki
 • Arytmetyka i twierdzenie o niezupełności Gödla
 • Logiki programów:
  • składnia PDL
  • twierdzenie o małym modelu dla PDL
  • twierdzenie o pełności dla PDL
 • Logika intuicjonistyczna:
  • konstruktywna interpretacja spójników
  • semantyka w zbiorach otwartych
  • formuły-typy, normalizacja dowodów jako proces obliczenia
 • Logika 2 rzędu:
  • definicja, podstawowe własności.
  • równoważność monadycznej logiki drugiego rzędu i automatów skończonych na słowach
  • informacja o twierdzeniu Fagina i Stockmeyera
  • informacja o twierdzeniu Rabina
 • Logika w informatyce:
  • logiki wielowartościowe
  • twierdzenie Codda
  • rozstrzygalność teorii logicznych

Moduły

Wykład z logiki w formacie PDF