ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odświeżanie przyrostowe migawki złożonej (1)

Odświeżanie przyrostowe migawki złożonej (1)


Jeżeli migawka wylicza agregaty, m.in. count , sum , avg , variance , stdev , wówczas:

  1. dziennik migawki musi zostać utworzony z klauzulą including new values ,
  2. dziennik migawki musi przechowywać wszystkie atrybuty wymienione w klauzuli select , również te, które są argumentami wywołania funkcji grupowych,
  3. zapytanie musi zawierać dodatkowo funkcję count jeśli są wyliczane sum , avg , variance , stdev .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>