ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Definiowanie łącznika

Definiowanie łącznika


nazwa : jest nazwą łącznika;

użytkownik_zdalny : jest nazwą użytkownika istniejącego w zdalnej bazie danych;

hasło : jest hasłem użytkownika zdalnego;

nazwa_usługi : jest nazwą usługi zdefiniowaną w pliku tnsnames.ora

Przykładowe polecenie ze slajdu tworzy łącznik o nazwie lab92 wskazujący na schemat użytkownika scott z hasłem tiger , znajdujący się w bazie danych określonej usługą nazwie LAB92.II.PP .

W momencie tworzenia łącznika system nie sprawdza czy istnieje usługa o podanej nazwie, ani czy wyspecyfikowana nazwa i hasło użytkownika są poprawne. Weryfikacja odbywa się dopiero w momencie odwołania się do zdalnej bazy za pomocą łącznika.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>