ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dostęp do zdalnej bazy danych

Dostęp do zdalnej bazy danych


Łącznik bazy danych , zwany również łączem bazy danych (ang. database link) jest obiektem bazy danych, który umożliwia dostęp z bazy lokalnej do zdalnej. Za jego pomocą można więc wykonywać polecenia select , insert , update , delete i lock table na tabelach lub perspektywach znajdujących się w zdalnej bazie danych. Można również wywoływać znajdujące się tam procedury i funkcje. Wyróżnia się dwa rodzaje łączników, tj. prywatne i publiczne.

Łącznik prywatny (ang. private database link) jest własnością użytkownika, który go utworzył. Inni użytkownicy bazy danych nie mogą korzystać z łączników prywatnych innych użytkowników. Natomiast łącznik publiczny (ang. public database link) jest dostępny dla wszystkich użytkowników bazy danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>