ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd41

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Tworzenie grupy odświeżania

Tworzenie grupy odświeżania


Grupy odświeżania mogą być również tworzone jawnie. Służy do tego celu procedura MAKE pakietu systemowego o nazwie DBMS_REFRESH. Podstawową składnię wywołania procedury MAKE przedstawiono na slajdzie.

Procedura MAKE posiada 13 argumentów wywołania, z których cztery pierwsze muszą posiadać jawnie wyspecyfikowane wartości. Pozostałe 9 argumentów może przyjąć wartości domyślne. Pierwszym argumentem wywołania (name typu varchar2 ) jest nazwa tworzonej grupy odświeżania. Drugim argumentem jest nazwa migawki, lub lista migawek (list typu varchar2 ), bądź też zmienna typu tablica PL/SQL zawierająca nazwy migawek (tab typu table of varchar2 ). Argument trzeci (next_date typu date ) określa datę i czas pierwszego odświeżenia migawek w grupie. Natomiast argument czwarty (interval typu varchar2 ) określa wspólną dla wszystkich migawek częstotliwość odświeżania. Dodatkowo, wartością piątego argumentu (implicit_destroy typu boolean ) można określić zachowanie się grupy w przypadku usunięcia z niej ostatniej migawki. Domyślnie argument ten przyjmuje wartość TRUE , co oznacza automatyczne usunięcie grupy w przypadku, gdy usunięto z niej ostatnią migawkę. Wartość FALSE tego argumentu spowoduje zachowanie grupy w systemie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>