ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odświeżanie "ręczne" (1)

Odświeżanie "ręczne" (1)


Migawkę można odświeżyć "ręcznie" zawsze, nawet gdy jest odświeżana automatycznie. Jeśli jednak nie wyspecyfikowano klauzuli NEXT, wówczas jedynym sposobem odświeżenia jest odświeżenie "ręczne". Służy do tego celu procedura REFRESH znajdująca się w pakiecie systemowym DBMS_SNAPSHOT lub DBMS_MVIEW. W praktyce pakiet drugi jest synonimem pierwszego i można je stosować zamiennie.

Ogólną składnię wywołania procedury REFRESH przedstawiono na slajdzie. Przyjmuje ona dwa argumenty wywołania. Pierwszy jest zbiorem nazw migawek do odświeżenia. Poszczególne nazwy są oddzielone przecinkami. Zbiór ten jest przekazywany do procedury jako ciąg znaków. Drugim argumentem jest metoda odświeżenia. Drugi argument może przyjąć wartość:

- f lub F oznaczającą odświeżanie przyrostowe,

- c lub C oznaczającą odświeżanie pełne,

-? oznaczającą odświeżanie takie jak zdefiniowano tworząc migawkę.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>