ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modyfikowanie migawki

Modyfikowanie migawki


Istniejącą migawkę można zmodyfikować za pomocą polecenia ALTER SNAPSHOT lub ALTER MATERIALIZED VIEW, którego podstawową składnię przedstawiono na slajdzie. Za pomocą tego polecenia można zmienić sposób odświeżania, okres odświeżania, zamienić migawkę typu ROWID na PRIMARY KEY (ale nie odwrotnie). Klauzula start with umożliwia wskazanie czasu po którym migawka zostanie odświeżona po zmianie jej definicji.

W przykładowym poleceniu na slajdzie modyfikowana jest migawka o nazwie sn_emp1 .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>