ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Tworzenie migawki

Tworzenie migawki


Podstawowa składnia polecenia tworzącego migawkę została przedstawiona na slajdzie.

Migawkę tworzy się poleceniem SQL create snapshot lub create materialized view , oba o identycznej składni.

Klauzula build określa moment pierwszego wypełnienia migawki danymi.

Klauzula refresh określa sposób odświeżania.

Klauzula start with określa datę i czas pierwszego odświeżenia po utworzeniu migawki.

Klauzula next określa okres odświeżania mierzony np. w dniach, godzinach, lub minutach.

Klauzula as zawiera zapytanie do tabel źródłowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>