ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd49

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje na temat migawek w grupie odświeżania

Informacje na temat migawek w grupie odświeżania


Informacje na temat migawek umieszczonych w danej grupie odświeżania można uzyskać za pomocą perspektyw słownikowej o nazwie USER_REFRESH_CHILDREN.

Przykładowe zapytanie do tej perspektywy i jego wynik przedstawiono na slajdzie.

NAME - oznacza nazwę migawki znajdującej się w grupie;

RNAME - oznacza nazwę grupy odświeżania;

REFGROUP - jest numerem grupy odświeżania. Jeden rekord tej perspektywy opisuje pojedynczą migawkę. Dla migawek znajdujących się w tej samej grupie wartość RNAME i REFGROUP jest identyczna.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>