ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd48

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (2)

Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (2)


INTERVAL - jest wyrażeniem określającym częstotliwość odświeżania grupy, przekazaną argumentem wywołania interval ;

BROKEN - określa, czy grupa jest odświeżana automatycznie jeśli wyspecyfikowano wartość interval ; przyjmuje wartość N lub Y ; w pierwszym przypadku grupa jest odświeżana automatycznie; w drugim przypadku grupa nie jest odświeżana. Dla danej grupy zdefiniowanej jako odświeżana automatycznie, system nada atrybutowi BROKEN wartość Y jeżeli nie uda się odświeżyć grupy predefiniowaną liczbę razy, np. z powodu czasowej niedostępności źródła danych. W takim przypadku grupę należy odświeżyć manualnie i jeśli taka próba się powiedzie, system zmieni wartość BROKEN na N , co przywróci odświeżanie automatyczne.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>