ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd47

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (1)

Informacje na temat utworzonych grup odświeżania (1)


Informacje o istniejących w systemie grupach odświeżania są udostępniane za pomocą perspektywy słownikowej o nazwie USER_REFRESH. Przykładowe zapytanie do tej perspektywy i jego wynik przedstawiono na slajdzie.

RNAME - oznacza nazwę grupy odświeżania;

REFGROUP - jest identyfikatorem grupy;

IMPLICIT_DESTROY - przyjmuje wartość Y lub N ; w pierwszym przypadku grupa zostanie automatycznie usunięta po usunięciu z niej ostatniej migawki;

NEXT_DATE - przechowuje datę i czas następnego odświeżenia grupy; wartość ta zmienia się po każdym kolejnym odświeżeniu grupy;


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>