ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Tworzenie dziennika

Tworzenie dziennika


Dziennik tworzy się poleceniem CREATE SNAPSHOT LOG lub CREATE MATERIALIZED VIEW LOG, którego ogólną składnię przedstawiono na slajdzie.

tabela_bazowa oznacza tabelę, dla której dziennik jest tworzony. Pozostałe klauzule i parametry tego polecenia są opcjonalne.

WITH PRIMARY KEY oznacza dziennik dla migawki typu PRIMARY KEY; jest to klauzula domyślna

WITH ROWID oznacza dziennik dla migawki typu ROWID

WITH PRIMARY KEY , ROWID oznacza dziennik dla migawek zarówno typu PRIMARY KEY jak i ROWID

lista_kolumn_filtrujących jest to lista zawierająca atrybuty wykorzystywane w klauzuli WHERE zapytania definiującego migawkę i atrybuty występujące jako argumenty wywołania funkcji grupowych w zapytaniu

INCLUDING NEW VALUES zapewnia przyrostowe odświeżanie migawek wyliczających agregaty


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>