ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd43

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dodanie migawki do grupy

Dodanie migawki do grupy


Dodanie nowej migawki do istniejącej grupy realizuje się za pomocą procedury DBMS_REFRESH.ADD. Jej wywołanie wymaga podania wartości przynajmniej dwóch argumentów — nazwy grupy odświeżania (name typu varchar2 ) i listy (list typu varchar2 ) bądź tablicy (tab typu table of varchar2 ) migawek. Przykładowe wywołanie tej procedury przedstawiono na slajdzie. Polecenie to dodaje do grupy rg_firma dwie migawki mv_sklepy i mv_produkty .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>