ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd44

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Usunięcie migawki z grupy

Usunięcie migawki z grupy


Migawkę usuwa się z grupy za pomocą procedury DBMS_REFRESH.SUBTRACT. Jej wywołanie wymaga podania wartości przynajmniej dwóch argumentów — nazwy grupy odświeżania i listy bądź tablicy migawek. Przykładowe wywołanie tej procedury przedstawiono na slajdzie. Polecenie to usuwa z grupy rg_firma dwie migawki mv_sklepy i mv_produkty .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>