ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje o dziennikach migawek (cd)

Informacje o dziennikach migawek (cd)


LOG_OWNER - nazwa użytkownika będącego właścicielem dziennika migawki;

MASTER - nazwa tabeli, dla której utworzono dziennik;

LOG_TABLE - nazwa tabeli implementującej dziennik;

ROWIDS - przyjmuje wartość YES dla dziennika utworzonego z klauzulą with ROWID, w przeciwnym przypadku przyjmuje wartość NO ;

PRIMARY_KEY - przyjmuje wartość YES dla dziennika utworzonego z klauzulą with primary key, w przeciwnym przypadku przyjmuje wartość NO ;

FILTER_COLUMNS - przyjmuje wartość YES dla dziennika zawierającego kolumny filtrujące;

INCLUDE_NEW_VALUES - przyjmuje wartość YES dla dziennika utworzonego z klauzulą include new values, w przeciwnym przypadku przyjmuje wartość NO ;

CURRENT_SNAPTHOTS - data ostatniego odświeżenia migawki z wykorzystaniem zawartości dziennika;

SNAPSHOT_ID - identyfikator migawki, która korzysta z dziennika.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>