ZSBD-2st-1.2-lab1.tresc-1.1-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacje słownikowe

Informacje słownikowe


Informacje o prywatnych łącznikach użytkownika dostępne są za pomocą tzw. perspektywy słownikowej USER_DB_LINKS . Przykładowe zapytanie do tej perspektywy i jego wynik przedstawiono na slajdzie.

Znaczenie atrybutów perspektywy USER_DB_LINKS jest następujące.

DB_LINK jest nazwą łącznika;

USERNAME jest nazwą użytkownika wykorzystywanego w definicji łącznika, czyli użytkownika zdalnej bazy danych

PASSWORD jest hasłem użytkownika zdalnej bazy danych

HOST jest nazwą sieciowej usługi bazy danych wskazanej w klauzuli USING polecenia tworzącego łącznik

CREATED zawiera date utworzenia łącznika


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>