Biografie

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Stefan Banach (1892-1945)
Zobacz biografię
Eric Temple Bell (1883-1960)
Zobacz biografię
Jakob Bernoulli (1654-1705)
Zobacz biografię
Félix Édouard Justin Émile Borel (1871-1956)
Zobacz biografię
Karol Borsuk (1905-1982)
Zobacz biografię
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918)
Zobacz biografię
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712)
Zobacz biografię
Augustin Louis Cauchy (1789-1857)
Zobacz biografię
Noam Avram Chomsky (1928-)
Zobacz biografię
Alonso Church (1903-1995)
Zobacz biografię
Haskell Brooks Curry (1900-1982)
Zobacz biografię
Pafnutij Lwowicz Czebyszew (1821-1894)
Zobacz biografię
Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783)
Zobacz biografię
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859)
Zobacz biografię
Samuel Eilenberg (1913-1998)
Zobacz biografię
Andreas Freiherr von Ettingshausen (1796-1878)
Zobacz biografię
Euklides (365-300 p.n.e.)
Zobacz biografię
Leonhard Euler (1707-1783)
Zobacz biografię
Leonardo Fibonacci (1175-1250)
Zobacz biografię
Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)
Zobacz biografię
Lester Randolph Ford, Junior (1927-)
Zobacz biografię
Adolf Abraham Halevi Fraenkel (1891-1965)
Zobacz biografię
Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925)
Zobacz biografię
Delbert Ray Fulkerson (1924-1976)
Zobacz biografię
Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
Zobacz biografię
Kurt Goedel (1906-1978)
Zobacz biografię
Sheila Greibach (1939-)
Zobacz biografię
Felix Hausdorff (1868-1942)
Zobacz biografię
David Hilbert (1862-1943)
Zobacz biografię
Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922)
Zobacz biografię
Kartezjusz (1596-1650)
Zobacz biografię
Jan Kepler (1571-1630)
Zobacz biografię
Stephen Cole Kleene (1909-1994)
Zobacz biografię
Bronisław Knaster (1893-1980)
Zobacz biografię
Donald Ervin Knuth (1938-)
Zobacz biografię
Andriej Nikołajewicz Kołmogorow (1903-1987)
Zobacz biografię
Pierre Simon de Laplace (1749-1827)
Zobacz biografię
Henri Léon Lebesgue (1875-1941)
Zobacz biografię
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Zobacz biografię
Saunders Mac Lane (1909-2005)
Zobacz biografię
Colin Maclaurin (1698-1746)
Zobacz biografię
Andriej Markow (1856-1922)
Zobacz biografię
Francesco Maurolico (1494-1575)
Zobacz biografię
John McCarthy (1927-)
Zobacz biografię
John von Neumann (1903-1957)
Zobacz biografię
Blaise Pascal (1623-1662)
Zobacz biografię
Giuseppe Peano (1858-1932)
Zobacz biografię
Pitagoras (VI w. p.n.e.)
Zobacz biografię
Siméon Denis Poisson (1781-1840)
Zobacz biografię
Emil Leon Post (1897-1954)
Zobacz biografię
George Pólya (1887-1985)
Zobacz biografię
Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)
Zobacz biografię
Bertrand Arthur William Russell (1872-1970)
Zobacz biografię
Dana Stewart Scott (1932-)
Zobacz biografię
Marshall Harvey Stone (1903-1989)
Zobacz biografię
Alfred Tarski (1901-1983)
Zobacz biografię
Axel Thue (1863-1922)
Zobacz biografię
Alan Turing (1912-1954)
Zobacz biografię
John Arthur Todd (1908-1994)
Zobacz biografię
Karl Weierstrass (1815-1897)
Zobacz biografię
Niklaus E. Wirth (1934-)
Zobacz biografię
Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1953)
Zobacz biografię
Max August Zorn (1906-1993)
Zobacz biografię

Dostępne biografie: