Biografia Russell, Bertrand Arthur William

Z Studia Informatyczne
(Przekierowano z Biografia Russell)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Russell.jpeg

Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) – angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista.

Wstęp do Mojego rozwoju filozoficznego, rękopis, 1956

Russell był, wraz z Alfredem N. Whiteheadem, twórcą programu logicyzacji matematyki. Uznawany jest ponadto za jednego z najwybitniejszych filozofów XX w. Największą sławę na tym polu przyniosła mu jego teoria deskrypcji, wyłożona w roku 1905 w artykule On denoting (O denotowaniu). Należy ona także współcześnie do kanonu filozofii analitycznej.

Russell był najmłodszym z trojga dzieci drugiego hrabiego Russell, wnuka księcia Bedford Johna Russella. Jego dziad, John Russell, był za panowania królowej Wiktorii dwukrotnym premierem Wielkiej Brytanii. Rodzina Russellów była jedną z najbardziej wpływowych i najszacowniejszych w Imperium, z tytułem książęcym i wielowiekową historią. Do dzisiaj członkowie rodu rezydują w wielkiej posiadłości Woburn Abbey w Buckinghamshire.

W dziele Principia Mathematica, Russell i Whitehead podali sposób redukcji aksjomatów arytmetyki liczb naturalnych do języka logiki. Koncepcja ta została zrealizowana dzięki stworzeniu teorii typów, co pozwalało uniknąć antynomii zbioru wszystkich zbiorów oraz klas samozwrotnych, będących wadą poprzednich prób tego typu (np. Friedricha Fregego). Koncepcje logicyzacji matematyki na bazie teorii typów były uważane za fundamentalne dla matematyki do czasu, gdy za bardziej podstawowe uznano aksjomaty teorii mnogości. Należy przy tym rozumieć, że mamy tu do czynienia z dwoma komplementarnymi sposobami budowy matematyki, a nie z hierarchią wynikania czy zależności.

Ewolucje swoich poglądów filozoficznych opisał Russell w książce Mój rozwój filozoficzny – wydanej także w języku polskim.

Russell jest Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1950. Był również, w 1954 r., inicjatorem kampanii pokojowej Pugwash.Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego