Biografia Borel, Félix Édouard Justin Émile

Z Studia Informatyczne
(Przekierowano z Biografia Borel)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Borel.jpg

Félix Édouard Justin Émile Borel (1871-1956) – francuski matematyk i polityk.

Badania Borela zapoczątkowały kilka działów nowoczesnej analizy matematycznej: szeregi rozbieżne, uogólnienie pojęcia funkcji, aproksymacje diofantyczne. Doceniał znaczenie idei G. Cantora dotyczące pojęcia nieskończoności (twierdzenie Heinego-Borela).

Jego zainteresowania matematyczne skupiły się głównie na teorii gier, analizie matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii funkcji. Obu tym dziedzinom Borel poświęcił większość swych prac – Le hasard, Traite du calcul des probabilites - oraz kolekcję dzieł również innych autorów Monographies sur la theorie des Fonctions. Praca L'Espace et le Temps (Przestrzeń i czas) wskazuje, że, wzorem wielu innych współczesnych mu matematyków, Borela interesowały także zagadnienia fizyczno-filozoficzne. Swoimi pracami wzbogacił szczególnie filozofię nauk ścisłych.

Zdolności naukowe łączył Borel ze zdolnościami nauczyciela i organizatora. Wykładając w Lilie i Sorbonie pozostawał jednocześnie od roku 1911 dyrektorem pierwszej z nich, po założeniu zaś Instytutu im. Henn Póincarego – od 1927 r. jego kierownikiem. Pracując od 1911 r. prawie wyłącznie w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa, wprowadzając w tej dziedzinie nowe i płodne pojęcia oraz osiągając liczne i ważne rezultaty (np. mocne prawo wielkich liczb), stał się jednocześnie twórcą współczesnej francuskiej szkoły probabilistycznej.

Cenne osiągnięcia Borela zostały wysoko ocenione zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. Wyrazem tego stało się powołanie go na stanowisko przewodniczącego Francuskiej Akademii Nauk. Borel otrzymał ponadto członkostwo licznych akademii zagranicznych i tytuł doktora honoris causa wielu uczelni (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 r.). Wspomniane zainteresowania Borela polityką przypadają na okres po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Karierę swą na tym polu zwieńczył on piastowaniem urzędu ministra marynarki przez dwie kadencje w rządzie premiera Painleve’a.Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego