SO-1st-2.3-w14.tresc-1.0-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Plan wykładu
 3. Podejścia do zakleszczenia w przypadku zasobów odzyskiwalnych
 4. Podejścia do zakleszczenia w przypadku zasobów zużywalnych
 5. Reprezentacja stanu systemu
 6. Transformacja grafu przydziału do grafu oczekiwania
 7. Grafowa reprezentacja stanu — wykrywanie zakleszczenia
 8. Macierzowa reprezentacja stanu systemu
 9. Integralność macierzowej reprezentacji stanu systemu
 10. Macierzowa reprezentacja stanu — zakleszczenie
 11. Macierzowa reprezentacja stanu — wykrywanie zakleszczenia (1)
 12. Macierzowa reprezentacja stanu — wykrywanie zakleszczenia (2)
 13. Przykład działania algorytmu wykrywania zakleszczenia (1)
 14. Przykład działania algorytmu wykrywania zakleszczenia (2)
 15. Redukcja grafu przydziału
 16. Przykład redukcji grafu przydziału
 17. Problem redukcji grafu zasobów nieodzyskiwalnych
 18. Likwidowanie zakleszczenia
 19. Unikanie zakleszczeń
 20. Stan bezpieczny
 21. Przykład stanu i ciągu bezpiecznego
 22. Grafowa reprezentacja stanu — unikanie zakleszczenia
 23. Graf przydziału z krawędziami deklaracji
 24. Grafowa reprezentacja stanu — zagrożenie
 25. Macierzowa reprezentacja stanu — unikanie zakleszczenia (1)
 26. Macierzowa reprezentacja stanu — unikanie zakleszczenia (2)
 27. Macierzowa reprezentacja stanu — unikanie zakleszczenia (3)
 28. Macierzowa reprezentacja stanu — unikanie zakleszczenia (4)
 29. Przykład działania algorytmu (1)
 30. Przykład działania algorytmu (2)
 31. Przykład działania algorytmu (3)
 32. Przykład działania algorytmu (4)
 33. Zapobieganie zakleszczeniom — wzajemne wykluczanie
 34. Zapobieganie zakleszczeniom — przetrzymywanie i oczekiwanie
 35. Zapobieganie zakleszczeniom — brak wywłaszczeń
 36. Zapobieganie zakleszczeniom — cykl w oczekiwaniu
 37. Łączenie metod postępowania z zakleszczeniami
 38. Przykład grup zasobów
 39. Przykład metod w obrębie grup zasobów