SO-1st-2.3-w12.tresc-1.0-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Plan wykładu
 3. Semafory
 4. Rodzaje semaforów (1)
 5. Rodzaje semaforów (2)
 6. Implementacja semafora ogólnego na poziomie maszynowym
 7. Implementacja semafora binarnego na poziomie maszynowym
 8. Implementacja semafora ogólnego na poziomie systemu operacyjnego (1)
 9. Implementacja semafora ogólnego na poziomie systemu operacyjnego (2)
 10. Wzajemne wykluczanie z użyciem semaforów
 11. Mechanizmy synchronizacji POSIX — zmienne synchronizujące
 12. Operacje na zmiennych synchronizujących
 13. Zamek — interfejs
 14. Zamek — implementacja
 15. Zmienna warunkowa — interfejs
 16. Zmienna warunkowa — implementacja
 17. Zasada funkcjonowania zmiennej warunkowej
 18. Użycie zmiennych warunkowych (schemat 1) — wątek oczekujący
 19. Użycie zmiennych warunkowych (schemat 1) — wątek sygnalizujący
 20. Użycie zmiennych warunkowych (schemat 2) — wątek sygnalizujący
 21. Użycie zmiennych warunkowych (schemat 2) — wątek oczekujący
 22. Klasyczne problemy synchronizacji
 23. Problem producenta i konsumenta
 24. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą semaforów ogólnych (1)
 25. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą semaforów ogólnych (2)
 26. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą semaforów ogólnych (3)
 27. Problem czytelników i pisarzy
 28. Synchronizacja czytelników i pisarzy za pomocą semaforów binarnych (1)
 29. Synchronizacja czytelników i pisarzy za pomocą semaforów binarnych (2)
 30. Synchronizacja czytelników i pisarzy za pomocą semaforów binarnych (3)
 31. Problem pięciu filozofów
 32. Synchronizacja 5 filozofów za pomocą semaforów binarnych (1)
 33. Synchronizacja 5 filozofów za pomocą semaforów binarnych (2)
 34. Problem śpiących fryzjerów
 35. Synchronizacja śpiących fryzjerów za pomocą semaforów (1)
 36. Synchronizacja śpiących fryzjerów za pomocą semaforów (2)
 37. Synchronizacja śpiących fryzjerów za pomocą semaforów (3)
 38. Monitory
 39. Ogólny schemat definicji monitora
 40. Ograniczony bufor cykliczny — definicja oparta na monitorze (1)
 41. Ograniczony bufor cykliczny — definicja oparta na monitorze (2)
 42. Ograniczony bufor cykliczny — definicja oparta na monitorze (3)
 43. Ograniczony bufor cykliczny — definicja oparta na monitorze (4)
 44. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą monitora
 45. Synchronizacja czytelników i pisarzy za pomocą monitora
 46. Regiony krytyczne
 47. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą regionu krytycznego (1)
 48. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą regionu krytycznego (2)
 49. Synchronizacja producenta i konsumenta za pomocą regionu krytycznego (3)