Zio-2-2-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Standardy serii ISO-9000 (część II)

Zadanie 1. Stworzenie polityki jakości

Jednym z elementów normy ISO 9001:2000 (rozdział 5.3), jest stworzenie polityki jakości w firmie. Obowiązek ten spoczywa na najwyższym kierownictwie.

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy, zatrudniającej 10 specjalistów z branży IT i zajmującej się wytwarzaniem oprogramowania. Firma specjalizuje się zarówno w tworzeniu oprogramowania, jak i dostarczaniu urządzeń (czytników kart magnetycznych, kodów paskowych itd.).

Twoim zadaniem jest stworzenie polityki jakości dla Twojej organizacji. (Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wyobraź sobie Twoja firmę, jak działa, jaka jest jej misja, cele. Postaraj się spojrzeć całościowo)

Dokument polityki jakości powinien składać się z czterech części:

  • Preambuła – określa zakres działalności i misję
  • Cel działań
  • Metody wspierające cele
  • Odwołanie do normy ISO 9001:2000, jako sposobu realizacji zamierzeń pro-jakościowych

Szablon dokumentu (doc).


Zadanie 2. Zasady zarządzania jakością a norma ISO 9001:2000

Na wykładzie przedstawiono 8 zasad zarządzania jakością pochodzących z normy ISO 9000:2005. Zadanie polega na przyporządkowaniu tych zasad do poszczególnych rozdziałów normy ISO 9001:2000. (Możesz przyporządkować kilka zasad do jednego rozdziału normy)

Szablon do udzielania odpowiedzi (doc).

4. System zarządzania jakością

4.1. Wymagania ogólne ‹ .......................................................................................................
4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji ‹ ............................................................................

5. Odpowiedzialność kierownictwa

5.1. Zaangażowanie kierownictwa ‹ .......................................................................................
5.2. Orientacja na klienta ‹ .....................................................................................................
5.3. Polityka jakości ‹ ..............................................................................................................
5.4. Planowanie ‹ ....................................................................................................................
5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja ‹ .............................................................
5.6. Przegląd zarządzania ‹ ....................................................................................................

6. Zarządzanie zasobami

6.1. Zapewnianie zasobów ‹ ..................................................................................................
6.2. Zasoby ludzkie ‹ ..............................................................................................................
6.3. Infrastruktura ‹ .................................................................................................................
6.4. Środowisko pracy ‹ ..........................................................................................................

7. Realizacja wyrobu

7.1. Planowanie realizacji wyrobu ‹ ........................................................................................
7.2. Procesy związane z klientem ‹ ........................................................................................
7.3. Projektowanie i rozwój ‹ ..................................................................................................
7.4. Zakupy ‹ ..........................................................................................................................
7.5. Produkcja i dostarczenie usług ‹ .....................................................................................
7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów ‹ ........................................

8. Pomiary, analiza i doskonalenie

8.1. Postanowienia ogólne ‹ ...................................................................................................
8.2. Monitorowanie i pomiary ‹ ...............................................................................................
8.3. Nadzór nad produktem niezgodnym ‹ .............................................................................
8.4. Analiza danych ‹ ..............................................................................................................
8.5. Doskonalenie ‹ ................................................................................................................

Przykładowe przyporządkowanie

Pytania do dyskusji

  1. Czy wdrożenie ISO w organizacji zawsze wpływa na podniesienie jakości produktów?
  2. Jakie elementy według Ciebie powinny być poddane audytowi najbardziej wnikliwie?