ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Multimedia – podstawowe definicje

Multimedia – podstawowe definicje


Obiekt medialny to informacja zrozumiała dla komputera, zakodowana w jednym medium. Wykorzystywane obecnie media to media wizualne i akustyczne: tekst, obrazy nieruchome, audio i wideo. Systemy wykorzystujące w komunikacji z człowiekiem zapach, smak i dotyk są na razie przedmiotem prac badawczych i prototypowych. Z punktu widzenia prezentacji multimediów istotny jest podział na media dyskretne (niezmienne w czasie, statyczne), obejmujące tekst i obrazy nieruchome oraz media ciągłe (zmienne w czasie, dynamiczne), obejmujące audio i wideo.

Obiekt multimedialny to informacja zrozumiała dla komputera, zakodowana w jednym lub więcej mediów. Często dodawany jest jeszcze warunek, że co najmniej jedno medium powinno być nie-alfanumeryczne. W zasadzie termin „multimedia”, z racji przedrostka „multi-”, powinien być używany do opisu danych zakodowanych w więcej niż jednym medium. W praktyce przyjmuje się jednak, że obrazy czy muzyka w postaci cyfrowej również stanowią dane multimedialne, gdyż jest to zgodne z odczuciami użytkowników.

Dane multimedialne można najprościej zdefiniować jako zbiór obiektów multimedialnych.

System multimedialny (wg Meyera-Wegenera) to system komputerowy wspierający wymianę informacji z użytkownikiem za pomocą kilku różnych mediów. W zasadzie brak jest jednoznacznej, „ostrej”, powszechnie akceptowanej definicji systemu multimedialnego. Przykładowo, istnieje inna definicja mówiąca, że system multimedialny to system komputerowy umożliwiający w sposób zintegrowany tworzenie, przetwarzanie, prezentację i przesyłanie informacji zakodowanych w co najmniej jednym medium ciągłym i jednym dyskretnym.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>