ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Wykład rozpocznie się od wprowadzenia do multimediów i przedstawienia podstawowych definicji. Następnie wskazane będą cechy i wymagania stawiane systemom multimedialnych baz danych, które odróżniają je od tradycyjnych systemów baz danych. W kolejnej części wykładu omówione będą metadane, ich klasyfikacja i rola w opisie zawartości multimedialnej. Kolejny temat to modele danych dla multimedialnych baz danych. Następnie omówiony będzie standard opisu zawartości multimedialnej MPEG-7. Po nim przedstawiona będzie problematyka przetwarzania zapytań w multimedialnych bazach danych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania obrazów w oparciu o zawartość (ang. Content-Based Image Retrieval). Na zakończenie, krótko nakreślone będą problemy składowania, prezentacji i transmisji danych multimedialnych, ze wskazaniem rozwiązań stosowanych w tym zakresie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>