ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD


Wykład poświęcony jest problematyce multimedialnych baz danych, ich specyfice oraz technikom wyszukiwania, składowania i prezentacji danych wykorzystywanym w ich kontekście.

Podstawowym celem niniejszego wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką multimedialnych baz danych, ze szczególnym naciskiem na opis i wyszukiwanie treści multimedialnych.

Do zrozumienia treści wykładu niezbędna jest znajomość systemów baz danych i języka SQL.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>