ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zawartość opisów MPEG-7

Zawartość opisów MPEG-7


Od strony technicznej opisy MPEG-7 są tworzone za pomocą deskryptorów (reprezentujących poszczególne właściwości obiektów multimedialnych) i schematów opisu (specyfikujących strukturę i semantykę związków między elementami opisu tj. deskryptorami i innymi schematami opisu).

Treść dokumentów MPEG-7 oprócz ogólnego opisu całego obiektu multimedialnego, zawiera typowo opisy poszczególnych elementów składowych obiektu, wyodrębnionych w drodze dekompozycji przestrzennej i/lub czasowej. Przykładem dekompozycji czasowej jest podział sekwencji wideo na segmenty. Z kolei dekompozycja przestrzenna może dotyczyć samodzielnych obrazów nieruchomych lub klatek filmu wideo i polega na wskazaniu na obrazie regionów zawierających interesujące obiekty.

Opisy MPEG-7 mogą obejmować wszystkie rodzaje metadanych. Za pomocą MPEG-7 można opisać semantykę obiektu i jego elementów (opisy zdarzeń, osób, obiektów, czynności) oraz własności niskopoziomowe (zależnie od typu danych: kształt, rozmiar, tekstura, kolor, lokalizacja, trajektoria ruchu, tempo, melodia). Opisy typowo obejmują również informacje uzupełniające na temat formy (format, rozmiar, rozdzielczość), dostępności materiału (cena, ochrona praw autorskich), klasyfikacji treści (kategoria tematyczna, kategoria wiekowa odbiorców) i kontekstu (czas i miejsce nagrania, wydarzenie).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>