ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

MPEG-7 – Przykład

MPEG-7 – Przykład


Na slajdzie pokazano przykład opisu MPEG-7 dla obrazka przedstawiającego scenę z meczu piłki nożnej. (Aby przykład zmieścił się na slajdzie niektóre fragmenty zostały zastąpione wielokropkiem.). Znaczenie oznaczonych fragmentów dokumentu jest następujące:

1. Informacja o tym, że opisywany obiekt multimedialny jest obrazem. Następnie początek elementu z opisem obrazu, a w nim jako pierwszy, element zawierający informację o źródle (lokalizacji) obrazu.

2. Ogólny opis treści obrazu w formie adnotacji swobodnym tekstem.

3. Dekompozycja przestrzenna obrazu, umożliwiająca szczegółowy opis poszczególnych jego regionów. W tym wypadku wyróżniony i opisany jest jeden region (zaznaczony na obrazku żółtym obramowaniem).

4. Opis zawartości regionu obrazu w formie adnotacji swobodnym tekstem.

5. Informacje o lokalizacji opisywanego regionu na obrazie. W tym wypadku jest on zdefiniowany jako wielokąt o czterech wierzchołkach. Pierwsze cztery liczby opisują współrzędne X wierzchołków, a kolejne cztery – współrzędne Y. Współrzędne pierwszego wierzchołka są określone w sposób bezwzględny, pozostałych – inkrementalnie względem poprzedzającego wierzchołka.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>