ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Specyfika systemów multimedialnych baz danych (cd.)

Specyfika systemów multimedialnych baz danych (cd.)


(d) zapytania różniące się od tradycyjnych - Charakterystyczne dla multimedialnych baz danych jest wyszukiwanie oparte o zawartość, rozumiane jako wyszukiwanie, którego kryteria nie odnoszą się do zapisu danych w bazie danych, ale do właściwości wizualnych lub akustycznych, które muszą być wyekstrahowane z obiektu multimedialnego. Kryteria wyszukiwania w oparciu o zawartość najczęściej są specyfikowane poprzez podanie przykładu. Charakterystyczne dla wyszukiwania obiektów podobnych są: możliwość przypisywania wag poszczególnym właściwościom oraz tolerowanie przybliżonych lub niekompletnych wyników.

(e) problemy prezentacji danych - Problem ten dotyczy danych wrażliwych na opóźnienia, czyli sekwencji audio i wideo. Występuje w związku z dużym rozmiarem danych, ograniczoną przepustowością serwera i kanałów transmisyjnych oraz ograniczonym buforem danych klienta. W szczególności dane wideo powinny być prezentowane w oparciu o transmisje strumieniową. Serwer musi być więc przygotowany do strumieniowej transmisji danych, ze współbieżną obsługą wielu klientów z zachowaniem odpowiedniej jakości usług.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>