ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Specyfika systemów multimedialnych baz danych

Specyfika systemów multimedialnych baz danych


Właściwości, które sprawiają, że implementacja systemów zarządzania multimedialną bazą danych wymaga nowych rozwiązań znanych w systemach baz danych problemów to:

(a) duży rozmiar danych - Przykładowo, pojedynczy film wideo może zajmować kilka gigabajtów. Dlatego też systemy zarządzania multimedialną bazą danych oprócz składowania danych multimedialnych wewnątrz bazy danych w postaci dużych obiektów binarnych (ang. binary large object) muszą pozwalać na składowanie danych poza bazą danych (np. w systemie plików serwera, na serwerze WWW, na dedykowanych serwerach audio/wideo przygotowanych do transmisji strumieniowej). Duży rozmiar danych może też skłaniać do wykorzystania hierarchicznych struktur składowania oraz specjalnych organizacji danych na urządzeniach pamięci masowej.

(b) złożone struktury danych - Dane multimedialne są w praktyce uzupełnione opisem formatu i zawartości. Dla umożliwienia ścisłego wiązania metadanych z danymi multimedialnymi bardziej odpowiedni niż "czysty" model relacyjny jest obiektowy lub obiektowo-relacyjny model danych.

(c) zaawansowane przetwarzanie danych - Systemy zarządzania multimedialną bazą danych powinny realizować takie operacje jak np. konwersja formatu, skalowanie i inne transformacje obrazów. Dla wygody użytkowników i bezpieczeństwa danych ważne jest, aby realizacja tego typu operacji nie wymagała wydobycia danych z bazy danych i wykorzystania do ich obróbki innego oprogramowania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>