ZSBD-2st-1.2-w6.tresc-1.1-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dwupoziomowy bufor bazy danych

Dwupoziomowy bufor bazy danych


Rozwiązanie polegające na zamianie bufora stron na bufor obiektów jest bardzo wydajne dla słabo zgrupowanych danych. Tymczasem jednym z rozwiązań stosowanych w systemach zarządzania obiektowymi bazami danych jest fizyczne grupowanie danych polegające na przechowywaniu powiązanych i często przetwarzanych w ramach jednej sesji danych w tych samych lokalizacjach pamięci dyskowej. Obsługa dobrze pogrupowanych danych jest w wypadku zastawania buforów obiektów mało wydajna. Pobranie z serwera bazy danych na przykład stu powiązanych ze sobą obiektów znajdujących się na jednej stronie dyskowej będzie wymagało stukrotnego wywołania żądania pobrania z serwera pojedynczego obiektu.

Żeby uczynić przedstawioną na poprzednim slajdzie architekturę systemów obiektowych baz danych bardziej elastyczną wprowadzono po stronie klienta dwupoziomowy bufor składający się z bufora stron i bufora obiektów. Między serwerem a klientem są przesyłane całe strony dyskowe. Dla dobrze pogrupowanych danych minimalizuje to komunikację między klientem a serwerem. Jednak przetwarzane przez aplikację bazy danych obiekty mogą być kopiowane z bufora stron do bufora obiektów. Optymalizuje to wykorzystanie buforów dla źle pogrupowanych danych. Usuwanie stron dyskowych z przepełnionego bufora stron nie oznacza braku dostępności znajdujących się na nich obiektów. Przed usunięciem strony dyskowej z bufora stron aktualnie przetwarzane obiekty będą skopiowane do bufora obiektów. Dzięki temu kolejne odwołania do tych obiektów nie będą wymagały ponownego załadowania zawierających je stron. Aplikacja będzie przetwarzała kopie tych obiektów w buforze obiektów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>