ZSBD-2st-1.2-w6.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Buforowanie obiektów

Buforowanie obiektów


Dla słabo pogrupowanych danych wydajność bufora stron klientów serwera bazy danych będzie niska. Jedynie niewielki procent transferowanych i przechowanych w buforze stron danych jest użyteczny. Reszta nie przetwarzanych w ramach danej sesji obiektów, a znajdująca się na tych samych stronach dyskowych stanowi tylko zbędny balast. Nawigacja do kolejnych obiektów przy przepełnionym niepotrzebnymi danymi buforze stron będzie wymagała częstej i wielokrotnej wymiany stron w buforze.

Rozwiązaniem jest zastąpienie słabo wypełnionego użytecznymi z punktu widzenia danej sesji danymi bufora stron lepiej upakowanym buforem obiektów. Serwer bazy danych będzie dla minimalizacji transferu zamiast całych stron przesyłał do klienta pojedyncze obiekty, a bufor obiektów klienta będzie służył do przechowywania jedynie przetwarzanych w danym momencie obiektów. Dzięki lepszemu upakowaniu danych w buforze znacznie rzadziej potrzebna będzie czasochłonna wymiana zawartości bufora.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>