ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykłady schematów aktywności

Przykłady schematów aktywności


Na slajdzie zobrazowano trzy przykładowe schematy aktywności.

W pierwszym przykładzie faza zdarzenia i faza akcji są natychmiastowe, zależne i łączne. Źródłem zdarzenia jest transakcja, która wykonała operację stanowiącą zdarzenie uaktywniające regułę. W momencie, w którym wystąpiło zdarzenie transakcja ta jest przerywana i odpalana jest akcja reguły. Akcja wykonuje się jako część transakcji, która była przyczyną jej uruchomienia. Efektem jest zależność wykonania akcji od tej transakcji, bowiem wycofanie transakcji wycofa również wszystkie odwracalne działania, które wykonała akcja. Po zakończeniu wszystkich działań składających się na akcję, sterowanie wraca do głównego wątku transakcji, która jest kontynuowana. Taki model aktywności może być wykorzystany na przykład do utrzymywania danych wywiedzionych lub weryfikacji więzów integralności.

Drugi przykład pokazuje model, w którym faza zdarzenia i faza akcji są odroczone, zależne i łączne. W tym wypadku, w momencie wystąpienia zdarzenia może być weryfikowana część warunków logicznych zdefiniowanych w aktywnej regule. Jednak wątek transakcji nie jest przerywany. Odpalenie akcji jest odroczone do osiągnięcia przez transakcję fazy akceptacji. W tym momencie, przed odpaleniem akcji dodatkowo może być weryfikowana druga część warunku logicznego. Po zakończeniu akcji transakcja jest zatwierdzana. Ten model aktywności jest właściwy do zarządzania procesami przemysłowymi. W tym wypadku bowiem pewne działania akcji wykonywane na zarządzanym procesie przemysłowym mogą być nieodwracalne, i w związku z tym powinny być przesunięte na koniec transakcji.

W trzecim przykładzie fazy zdarzenia i akcji są natychmiastowe, zależne i osobne. W momencie, w którym wystąpiło zdarzenie jest tworzona osobna transakcja, która jest przetwarzana równolegle do transakcji powodującej wystąpienie zdarzenia. Przedstawiany model jest zależny, bowiem zatwierdzenie akcji jest zależne od zatwierdzenia właściwej transakcji. Przykładem zastosowania tego modelu aktywności są sytuacje, w których działania akcji muszą być wykonywane na konto innego użytkownika bazy danych niż użytkownik głównej transakcji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>