ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Schematy aktywności

Schematy aktywności


Można wyróżnić trzy relacje zachodzące między wystąpieniem zdarzenia zdefiniowanego w aktywnej regule, a odpalaną w związku z tym akcją. Są to relacje czasowa, transakcyjna i zależności.

Relacja czasowa określa, czy moment odpalenia akcji reguły pokrywa się z momentem wystąpienia zdarzenia, czy też akcja jest odroczona w czasie do zakończenia transakcji która uruchomiła zdarzenie odpalające akcję.

Relacja transakcyjna określa, czy procedura akcji jest uruchamiana jako część transakcji, w ramach której wystąpiło zdarzenie, czy jest osobną transakcją.

Relacja zależności określa, czy zatwierdzenie zakończenia akcji jest zależne od pomyślnego zakończenia transakcji w ramach której wystąpiło zdarzenie.

Te trzy relacje definiują trójwymiarową przestrzeń dostępnych schematów aktywności. Większość systemów komercyjnych wspiera jedynie najprostszy schemat aktywności obejmujący natychmiastowe odpalenie akcji, w ramach tej samej transakcji, która aktywowała zdarzenie. Jednak za pomocą dodatkowych mechanizmów systemowych można nieco większym nakładem pracy budować reguły o innych, bardziej złożonych modelach aktywności.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>