ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zdarzenia elementarne

Zdarzenia elementarne


Funkcjonalność aktywnych reguł zależy od zbioru dostępnych typów zdarzeń elementarnych, które mogą odpalać akcję reguły. Najbardziej typową grupą zdarzeń są operacje wykonywane przez transakcje na stanie bazy danych. W większości komercyjnych systemów baz danych zbiór ten jest ograniczony do operacji modyfikacji: wstawienia nowych danych do bazy danych, zmiany wartości danych i usunięcia danych. Niektóre systemy prototypowe umożliwiają zastosowanie do definicji aktywnych reguł również operację odczytu danych.

Drugą grupą zdarzeń są operacje modyfikacji schematu bazy danych obejmujące tworzenie nowych struktur danych, ich modyfikacja lub usuwanie, nadawanie lub odbieranie uprawnień użytkownikom bazy danych, przyłączanie i odłączanie do zbiorów danych ich statystyk wykorzystywanych przy optymalizacji zapytań, itp. Przykładem systemu, w którym definicje reguł mogą korzystać z takiej kategorii zdarzeń jest system Oracle.

Kolejną grupą zdarzeń są operacje w systemie zarządzania bazą danych obejmujące przyłączanie się i odłączanie użytkowników od systemu bazy danych, pojawiające się w trakcie pracy błędy systemowe oraz operacje uruchamiania i zatrzymywania systemu. Zdarzenia takie mogą być wykorzystane do diagnostyki systemu bazy danych.

Następna grupa zdarzeń jest związana z przetwarzaniem transakcji i obejmuje operacje rozpoczynania, osiągania punktu akceptacji, zatwierdzania i wycofywania transakcji.

Przedostania grupa dotyczy zdarzeń temporalnych. Obejmuje ona zdarzenia polegające na wystąpieniu określonych punktów czasu, na przykład piątki godzina 17:15. Innym typem zdarzeń temporalnych jest względny upływ czasu od danego momentu, na przykład upływ pięciu minut i piętnastu sekund. Ostatnim typem zdarzenia należącego do tej grupy jest periodyczny upływ czasu, na przykład co dwie godziny.

Ostatnia grupa obejmuje pojedynczy typ zdarzenia, którym jest jawne zgłoszenie zdarzenia przez użytkownika, które może być przesłane z poziomu aplikacji bazy danych. Ostatnie trzy wymienione kategorie zdarzeń występują jedynie w systemach prototypowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>