ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aktywna reguła ze zdarzeniem złożonym

Aktywna reguła ze zdarzeniem złożonym


Na slajdzie pokazano przykład kompletnej definicji aktywnej reguły w systemie ODE zawierającej specyfikację zdarzenia złożonego. Definicja wykorzystuje poznane na wykładzie operatory zdarzeniowe. Zadaniem aktywnej reguły jest przełączenie łącza sieci komputerowej w wypadku gdy przepustowość łącza przez czas pięciu minut będzie niższa niż minimalna wartość progowa równa 10.

System bazy danych ODE ma model obiektowy. Definicja aktywnych reguł jest częścią definicji klas. Przykład zawiera definicję klasy „Łącze ”. Stan atrybutu przepustowość odzwierciedla aktualną przepustowość danego łącza. Nie pokazana na przykładzie metoda klasy „Łącze ” monitoruje faktyczny stan łącza i odpowiednio modyfikuje wartości atrybutu „przepustowość ”. Dwie makrodefinicje opisują dwa zdarzenia elementarne modyfikacji stanu obiektów klasy „Łącze ”. Pierwsze zdarzenie dotyczy modyfikacji, po której stan atrybutu „przepustowość ” jest mniejszy niż 10, a drugie modyfikacji po której wartość tego atrybutu jest większa niż 10. Operator && służy do definicji warunku reguły. Publiczna metoda „Przełącz ” zawiera kod akcji reguły.

Schemat aktywności zdefiniowanej reguły o nazwie „SpadekPrzepustowości ” jest określony przez słowa kluczowe „separate i „dependent ”. Słowo „separate oznacza, że akcja reguły jest odpalana jako osobna transakcja. Natomiast słowo kluczowe „dependent ” oznacza, że zatwierdzenie działania akcji jest zależne od zatwierdzenia transakcji modyfikującej atrybut „przepustowość ”. Do definicji zdarzenia złożonego wykorzystano operator okna „firstAfter ”. Okno jest ograniczone przez zdarzenia spadku przepustowości poniżej wartości progowej i następującego po nim powrotu powyżej wartości progowej. Zdarzeniem wyszukiwanym w oknie jest upływ 5 minut od otwarcia okna, który odpowiada celowi działania aktywnej reguły.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>